Nederlandse Media Powered by Trendolizer

’Konikpaarden Texel naar slacht om bescherming weidemieren’

Trending story found on www.telegraaf.nl
’Konikpaarden Texel naar slacht om bescherming weidemieren’
Konikpaarden moeten op last van Staatsbosbeheer hun leefgebied op Texel verlaten. De kans dat de dieren vanuit De Slufter naar de slager gaan, is volgens de natuurbeheerder aanzienlijk.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments