Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Meer dan miljard dieren zullen bosbranden in Australië niet overleven'

Trending story found on nos.nl
'Meer dan miljard dieren zullen bosbranden in Australië niet overleven'
Veel dieren in Australië komen om in de vlammen of gaan dood door hittestress. Vrijwilligers doen er alles aan om de dieren te redden.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments