Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Nieuw dodelijk virus in China: moeten we ons in Nederland zorgen maken?

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Nieuw dodelijk virus in China: moeten we ons in Nederland zorgen maken?
Een nieuw virus dat luchtweginfecties veroorzaakt grijpt in China om zich heen, met tot nu toe 6 doden en meer dan 200 besmettingen tot gevolg. Het klinkt ernstig, maar moeten we ons ook in Nederland zorgen maken?
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments