Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Nieuwe actie boeren op 40 drukke locaties grote steden

Trending story found on www.telegraaf.nl
Nieuwe actie boeren op 40 drukke locaties grote steden
Nederlandse boeren gaan opnieuw demonstreren. Zaterdag 21 maart houden ze op veertig drukke locaties acties in grote steden. „We zullen onbewerkte agrarische producten aan de man brengen voor de prijs die de boer er voor krijgt”, aldus belangengroep Agractie.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments