Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Nieuwe actiedag boeren op 21 maart

Trending story found on www.ad.nl
Nieuwe actiedag boeren op 21 maart
Boerenactieclub Agractie voert zaterdag 21 maart op veertig locaties door heel Nederland actie voor hogere prijzen van landbouwproducten. Daarnaast kondigt de organisatie een tweede actie aan. Vanaf eind deze week confronteren boeren consumenten ín de supermarkt met producten die in de ogen van actievoerders te goedkoop worden verkocht of niet duurzaam zijn.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments