Nederlandse Media Powered by Trendolizer

NikkieTutorials is transgender: 'De community vindt dit heel gaaf'

Trending story found on nos.nl
NikkieTutorials is transgender: 'De community vindt dit heel gaaf'
Veel hartjes en positieve berichten voor de YouTube-ster op sociale media. Ook de belangenorganisatie voor Transgenders is blij met haar coming out.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments