Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Politie valt woning van pedoclub Martijn in Hengelo binnen

Trending story found on www.ad.nl
Politie valt woning van pedoclub Martijn in Hengelo binnen
De politie heeft vanmiddag in Hengelo een inval gedaan in de woning van Marthijn, voorzitter van de verboden pedofielenvereniging Martijn. Er zijn meerdere agenten ter plaatse, ook de recherche is aanwezig. 
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments