Nederlandse Media Powered by Trendolizer

‘Rijkste vrouw van Afrika kreeg 2 miljard euro door corruptie over rug van straatarme inwoners’

Trending story found on www.ad.nl
‘Rijkste vrouw van Afrika kreeg 2 miljard euro door corruptie over rug van straatarme inwoners’
Isabel dos Santos, de rijkste vrouw van Afrika en dochter van de voormalige president van Angola, is opnieuw in opspraak gekomen na het uitlekken van vertrouwelijke documenten uit haar zakenimperium. Daaruit zou blijken dat ze haar fortuin van bijna 2 miljard euro vergaarde door corruptie en vriendjespolitiek, over de rug van de bevolking van Angola. Terwijl Dos Santos en haar man Sindika Dokolo (47) genieten van een leven van luxe, moet ruim de helft van de bevolking rondkomen met minder dan 1,5 euro per dag.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments