Nederlandse Media Powered by Trendolizer

RIVM waarschuwt voor legionella via waterzuivering

Trending story found on www.telegraaf.nl
RIVM waarschuwt voor legionella via waterzuivering
Zo’n tachtig waterzuiveringsinstallaties in Nederland geven een verhoogd risico op verspreiding van de bacterie legionella, waardoor mensen ziek kunnen worden, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het gaat om installaties voor de zuivering van industrieel afvalwater en rioolwater.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments