Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Strak tijdschema, stil zijn en geen mobiel: de impeachment-procedure in de Senaat

Trending story found on nos.nl
Strak tijdschema, stil zijn en geen mobiel: de impeachment-procedure in de Senaat
De afzettingsprocedure tegen president Donald Trump gaat verder de 'rechtbankfase' in. Na een tussenpauze van bijna een maand is de procedure sinds vorige week weer in beweging gekomen.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments