Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Bijna twee ton voor gepeste Quaden met dwerggroei: 'We steunen je, vriend!'

Trending story found on nos.nl
Bijna twee ton voor gepeste Quaden met dwerggroei: 'We steunen je, vriend!'
Het 9-jarige Australische jongetje wordt wereldwijd bedolven onder de steunbetuigingen nadat zijn moeder een noodkreet op Facebook had gedeeld.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments