Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Broodje Jantje stopt aan het Pieter Vreedeplein (maar niet met de broodjes)

Trending story found on www.bd.nl
Broodje Jantje stopt aan het Pieter Vreedeplein (maar niet met de broodjes)
Vrij 14 feb: ,,Het waren tien mooie jaren, maar we stoppen met Broodje Jantje aan het Pieter Vreedeplein”, dat zegt Tim Wijdemans, directeur van de Bonheur Horeca Groep. 
[Source: www.bd.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments