Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Gemeenteraad Amsterdam stemt in met algeheel vuurwerkverbod

Trending story found on www.nu.nl
Gemeenteraad Amsterdam stemt in met algeheel vuurwerkverbod
De gemeenteraad van Amsterdam heeft donderdag ingestemd met de plannen om dit jaar nog een algeheel vuurwerkverbod af te kondigen. Amsterdam is daarmee na Rotterdam de twee grote stad waar geen vuurwerk meer afgestoken mag worden.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments