Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Kazerne Doorn definitief niet naar Vlissingen, gaat naar Nieuw Milligen

Trending story found on nos.nl
Kazerne Doorn definitief niet naar Vlissingen, gaat naar Nieuw Milligen
Het kabinet heeft de knoop doorgehakt. Het vreest een leegloop bij het korps mariniers als de kazerne naar Zeeland gaat.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments