Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Laadpalen elektrische auto’s dreigen stroomnet te overbelasten

Trending story found on www.ad.nl
Laadpalen elektrische auto’s dreigen stroomnet te overbelasten
Het vermogen van laadpalen wordt steeds vaker ingeperkt om stroomstoringen in woonwijken te voorkomen want één elektrische auto slurpt evenveel stroomt als tien huishoudens. Opladen wordt een probleem nu er steeds meer elektrische auto’s komen en ook de verkoop van hybride auto’s weer sterk in de lift zit.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments