Nederlandse Media Powered by Trendolizer

‘Mariniers definitief naar Nieuw Milligen’

Trending story found on www.destentor.nl
‘Mariniers definitief naar Nieuw Milligen’
De marinierskazerne verhuist niet naar Vlissingen. Het kabinet heeft definitief besloten de kazerne naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn te verkassen.
[Source: www.destentor.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments