Nederlandse Media Powered by Trendolizer

McDonald’s noteert kentekens op afhaalzakken tegen zwerfafval

Trending story found on www.telegraaf.nl
McDonald’s noteert kentekens op afhaalzakken tegen zwerfafval
Om het zwerfafval tegen te gaan schrijven medewerkers van de McDonald’s in Amersfoort steekproefsgewijs kentekens van klanten op de afhaalzakken. Zo is beter te achterhalen wie de zak naast de prullenbak gooit.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments