Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Mensen die vrijwilligerswerk doen zijn gelukkigere mensen

Trending story found on www.nu.nl
Mensen die vrijwilligerswerk doen zijn gelukkigere mensen
Mensen die vrijwilligerswerk doen zijn gelukkiger dan mensen die dat niet doen, komt naar voren in een vrijdag gepubliceerde analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Onder vrijwilligers zegt 91 procent zich gelukkig te voelen, bij mensen die geen gratis arbeid verrichten is dat 85 procent.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments