Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Patiënten sneller geholpen op spoedeisende hulp van Nijmeegse ziekenhuizen

Trending story found on www.gelderlander.nl
Patiënten sneller geholpen op spoedeisende hulp van Nijmeegse ziekenhuizen
NIJMEGEN - Patiënten op de spoedeisende hulp van het Radboudumc en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen worden voortaan sneller geholpen. Dat verwachten beide ziekenhuizen. Reden: de ingebruikname van een aparte verpleegafdeling voor acute opnames. 
[Source: www.gelderlander.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments