Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Recordhoge waterschapsbelasting door natte winters en droge zomers

Trending story found on nos.nl
Recordhoge waterschapsbelasting door natte winters en droge zomers
De waterschappen verwachten dit jaar ruim 3 miljard euro te innen. Alle 21 waterschappen zeggen dat de weersextremen leiden tot extra kosten.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments