Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Scholenkoepel luidt noodklok over toenemend (wapen)geweld op scholen

Trending story found on www.nu.nl
Scholenkoepel luidt noodklok over toenemend (wapen)geweld op scholen
Scholenkoepel iHub, waaronder tientallen scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in de Randstad vallen, luidt vrijdag de noodklok over toenemend geweld op scholen en leerlingen die vuur- en steekwapens op zak hebben.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments