Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Staat voor de rechter gesleept om anticonceptie weer gratis te maken

Trending story found on www.nu.nl
Staat voor de rechter gesleept om anticonceptie weer gratis te maken
De Nederlandse Staat ontvangt vrijdag een dagvaarding met hierin de eis dat anticonceptie voor vrouwen weer in het basispakket wordt opgenomen. Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak zijn de zaak gestart, en daarnaast hebben zich meer dan zevenduizend mede-eisers gemeld.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments