Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Storm Dennis is op komst: ’Nog forser dan Ciara’

Trending story found on www.telegraaf.nl
Storm Dennis is op komst: ’Nog forser dan Ciara’
Storm Dennis gaat hoe dan ook voor een onstuimig weekend zorgen. Hoewel de derde storm in een week tijd op een flinke afstand voorbijtrekt, wordt het weer een zondag met wegwaaiende dakpannen.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments