Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Tientallen scholen slaan alarm: heftig geweld en toename wapens leerlingen

Trending story found on www.ad.nl
Tientallen scholen slaan alarm: heftig geweld en toename wapens leerlingen
Tientallen scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in de regio's Amsterdam, Rotterdam en Den Haag worden geconfronteerd met heftig geweld en meer wapenbezit bij hun leerlingen. Ze maken zich ernstige zorgen over de veiligheid en slaan alarm. ‘We kunnen dit niet alleen. Zwangere docenten vragen zich af of ze nog wel voor de klas kunnen.’
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments