Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Vermogen elektrische laadpalen omlaag, anders stad ‘op zwart’

Trending story found on www.ad.nl
Vermogen elektrische laadpalen omlaag, anders stad ‘op zwart’
Het vermogen van laadpalen wordt steeds vaker ingeperkt om stroomstoringen in woonwijken te voorkomen want één elektrische auto slurpt evenveel stroomt als tien huishoudens. Opladen wordt een probleem nu er steeds meer elektrische auto’s komen en ook de verkoop van hybride auto’s weer sterk in de lift zit.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments