Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Wie gelooft het Planbureau nog na nieuwe rekenblunder klimaatbeleid?

Trending story found on www.ad.nl
Wie gelooft het Planbureau nog na nieuwe rekenblunder klimaatbeleid?
De nieuwste rekenblunder van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) leidt tot woede in Den Haag. Regeringsfracties VVD en CDA vrezen dat het klimaatbeleid zo niet meer te verkopen valt aan de burger. Ook de grote steden zijn niet blij met de ‘ondermijning’ van hun vergroeningsplannen.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments