Nederlandse Media Powered by Trendolizer

’Denk niet vervolgd na kritiek op militairen’

Trending story found on www.telegraaf.nl
’Denk niet vervolgd na kritiek op militairen’
De Denk-Kamerleden die Nederlandse militairen beschuldigden van moord na een bombardement in Irak, worden niet vervolgd. Bij de aanval vielen vermoedelijk ook burgerdoden.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments