Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Staakt het vuren in Idlib tussen Rusland en Turkije

Trending story found on nos.nl
Staakt het vuren in Idlib tussen Rusland en Turkije
De wapenstilstand in de Syrische provincie gaat om middernacht in.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments