Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Tachtig procent minder gratis plastic tasjes sinds ze niet meer gratis zijn

Trending story found on nos.nl
Tachtig procent minder gratis plastic tasjes sinds ze niet meer gratis zijn
Het verbod op gratis plastic tasjes werd in 2016 ingevoerd. Op de markt en in de afhaalhoreca krijgen klanten er nog wel geregeld een mee.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments