Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Verkeersorganisaties pleiten voor verbod op ’apps als Flitsmeister en Waze’

Trending story found on www.telegraaf.nl
Verkeersorganisaties pleiten voor verbod op ’apps als Flitsmeister en Waze’
Veilig Verkeer Nederland en de Vereniging Verkeersslachtoffers willen het gebruik van apps als Flitsmeister en Waze verbieden. De politie is daar juist fel op tegen, meldt Hart van Nederland. „Hoe meer publiciteit er is over deze controles, hoe meer mensen zich eraan houden.”
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments