Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Amsterdam beperkt zondag toegang tot parken en sluit grachten af

Trending story found on www.parool.nl
Amsterdam beperkt zondag toegang tot parken en sluit grachten af
Amsterdam beperkt toegang tot parken en sluit grachten. Een waarschuwing: als dit weekend de afstandsregels niet in acht worden genomen, zijn stren...
[Source: www.parool.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments