Nederlandse Media Powered by Trendolizer

‘Binnen paar weken voor iedereen betrouwbare coronatest’

Trending story found on www.ad.nl
‘Binnen paar weken voor iedereen betrouwbare coronatest’
Het laboratorium voor Medische Microbiologie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen heeft goede hoop dat de Nederlandse ziekenhuizen binnen een paar weken laagdrempelige bloedtesten kunnen uitvoeren voor een betrouwbare én snelle check op het coronavirus. Het ziekenhuis is gevraagd om commerciële bloedtesten zo snel mogelijk op betrouwbaarheid te controleren.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments