Nederlandse Media Powered by Trendolizer

CBS vermoedt honderden coronadoden meer dan RIVM meldt

Trending story found on www.ad.nl
CBS vermoedt honderden coronadoden meer dan RIVM meldt
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat dat de tweede helft van maart ruim 1600 mensen meer zijn overleden dan gemiddeld. De onderzoekers denken dat dit verschil grotendeels te verklaren is door de uitbraak van het nieuwe coronavirus.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments