Nederlandse Media Powered by Trendolizer

CBS vermoedt honderden coronadoden meer: ‘Niet alle overledenen zijn getest’

Trending story found on www.ad.nl
CBS vermoedt honderden coronadoden meer: ‘Niet alle overledenen zijn getest’
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat dat de tweede helft van maart ruim 1600 mensen meer zijn overleden dan gemiddeld. De onderzoekers denken dat dit verschil grotendeels te verklaren is door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het is volgens het CBS ‘waarschijnlijk dat de sterfte nog verder oploopt’.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments