Nederlandse Media Powered by Trendolizer

CBS vermoedt veel hogere sterfte door corona

Trending story found on www.ad.nl
CBS vermoedt veel hogere sterfte door corona
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat dat in de vierde week van maart bijna 1200 meer mensen zijn overleden dan gemiddeld. De onderzoekers denken dat dit verschil grotendeels te verklaren is door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. 
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments