Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Honger en veiligheid worden de volgende problemen op Curaçao

Trending story found on nos.nl
Honger en veiligheid worden de volgende problemen op Curaçao
De belangrijkste bron van inkomsten ligt stil: ruim 16.000 mensen zijn hun baan in de toeristische sector kwijt.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments