Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Komt er een tweede coronagolf? Toch weer lockdown in China

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Komt er een tweede coronagolf? Toch weer lockdown in China
Een Chinese regio is in lockdown gegaan na een nieuw coronageval op eigen bodem. Daarmee groeien de zorgen over een tweede coronagolf in Azië. Ook zijn er twijfels of de positieve coronacijfers uit China wel een goed beeld geven.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments