Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Rechter wijst eis tot volledige lockdown van Nederland af

Trending story found on www.ad.nl
Rechter wijst eis tot volledige lockdown van Nederland af
Een groep bezorgde burgers heeft via een kort geding geprobeerd Nederland tot een volledige lockdown te dwingen. De voorzieningenrechter in Den Haag wees de eis vandaag af.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments