Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Steeds meer thuiswerkers zitten er doorheen, spanningsklachten nemen toe

Trending story found on nos.nl
Steeds meer thuiswerkers zitten er doorheen, spanningsklachten nemen toe
Eenzaamheid, piekeren: Technisch gezien kan Nederland prima thuiswerken. Maar hoe langer de coronacrisis duurt, des te zwaarder het mentaal wordt.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments