Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Waarom een IC-bed meer is dan een bed alleen

Trending story found on nos.nl
Waarom een IC-bed meer is dan een bed alleen
Het opschalen van bedden op de intensive care is meer dan een kamer vrijmaken en een verpleegkundige uit een ander vakgebied invliegen. Het werk is specialistisch en vereist kennis van een keur aan medische apparaten.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments