Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Kabinet wil terrassen en winkels open op 21 april als cijfers het toelaten

Trending story found on nos.nl
Kabinet wil terrassen en winkels open op 21 april als cijfers het toelaten
Er ligt nu een plan bij de deskundigen van het OMT. Zondag worden de beoogde versoepelingen in het Catshuis besproken.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments