Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Mensenrechtenhof beslist dat landen vaccinatieplicht mogen invoeren

Trending story found on www.nu.nl
Mensenrechtenhof beslist dat landen vaccinatieplicht mogen invoeren
Landen kunnen hun burgers verplichten zich te laten inenten, oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Bijvoorbeeld als zij tot de conclusie komen dat dit nodig is voor de volksgezondheid.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments