Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Mensenrechtenhof: land mag vaccinatie verplichten

Trending story found on www.telegraaf.nl
Mensenrechtenhof: land mag vaccinatie verplichten
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat landen hun burgers kunnen verplichten zich te laten vaccineren. Bijvoorbeeld als de situatie, zoals tijdens de coronapandemie, er om vraagt.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments