Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Amsterdams asiel krijgt dagelijks ‘coronahuisdieren’ terug

Trending story found on www.ad.nl
Amsterdams asiel krijgt dagelijks ‘coronahuisdieren’ terug
Veel mensen brengen hun huisdieren die ze in de lockdown in huis hebben gehaald weer naar het asiel. Dat zien ze onder meer in Amsterdam: het aantal binnengebrachte dieren in hoofdstedelijke asielen is de afgelopen maanden aanzienlijk hoger dan vorig jaar.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments