Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Amsterdams asiel krijgt dagelijks ‘coronahuisdieren’ terug

Trending story found on www.parool.nl
Amsterdams asiel krijgt dagelijks ‘coronahuisdieren’ terug
Veel Amsterdammers brengen hun huisdieren die ze in de lockdown in huis hebben gehaald weer naar het asiel. Het aantal binnengebrachte dieren in Am...
[Source: www.parool.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments