Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Een mes in de rug van Fidan en Renze? Dit is een complete Ikea-cassette

Trending story found on www.ad.nl
Een mes in de rug van Fidan en Renze? Dit is een complete Ikea-cassette
Journaliste Angela de Jong schrijft vijf keer per week een column over wat haar opvalt op tv.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments