Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Topambtenaren verzwegen waarheid voor onderzoekscommissie toeslagenschandaal

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Topambtenaren verzwegen waarheid voor onderzoekscommissie toeslagenschandaal
De twee hoogste ambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën wisten van een explosief, geheimgehouden memo over de toeslagenaffaire, maar ontkenden dit in hun verhoren onder ede voor de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Uit een reconstructie van RTL Nieuws en Trouw blijkt dat het memo op 4 juni 2019 al ter sprake kwam tijdens crisisbesprekingen op het ministerie, waar beide ambtenaren bij aanwezig waren.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments