Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Twee talentvolle mensen zo rücksichtslos afserveren, zonder kans op verbeteren, doe je niet

Trending story found on www.ad.nl
Twee talentvolle mensen zo rücksichtslos afserveren, zonder kans op verbeteren, doe je niet
Journaliste Angela de Jong schrijft vijf keer per week een column over wat haar opvalt op tv.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments