Nederlandse Media Powered by Trendolizer

41% horeca weigert controle QR-code: ’Steeds grotere groep verzet zich steeds harder’

Trending story found on www.telegraaf.nl
41% horeca weigert controle QR-code: ’Steeds grotere groep verzet zich steeds harder’
Ruim 40 procent van de horecaondernemers is niet van plan de coronapas van bezoekers te gaan controleren. Vanaf zaterdag vervalt de anderhalve meter en wordt de QR-code en bijbehorende ID-check verplicht in eet- en drinkgelegenheden, met uitzondering van de terrassen. Van de ondernemers die aangeven de controle wel uit te voeren, heeft 13% al te maken gehad met dreigementen of negatieve recensies, blijkt uit representatief onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments