Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Adviesraad luidt noodklok over uitdijende zorg: suikertaks en alcoholdrempel niet langer taboe

Trending story found on www.ad.nl
Adviesraad luidt noodklok over uitdijende zorg: suikertaks en alcoholdrempel niet langer taboe
De gezondheidszorg slokt te veel personeel en overheidsgeld op. Zonder harde keuzes, zoals een suikertaks of minimumprijs voor alcohol, loopt het systeem vast.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments